0973 394 997

Để đáp ứng nhu cầu học của học sinh cấp tiểu học và luyện chữ đẹp trên địa bàn hà nội và tỉnh lân cận ,hiện trên thị trường mới đáp ứng được bảng từ xanh viết phấn 4 oly , nhưng nhu cầu 5 oly và kẻ theo ý của mỗi giáo viên là khác nhau vì thế để đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi nhận kẻ oly bảng theo yêu cầu của từng giáo viên một ,

-chúng tôi kẻ theo yêu cầu với kích thước khác nhau với những dòng có li độ khác nhau nét mảnh nét đậm theo ý muốn

 

Lightbox button
Contact Me on Zalo