Bảng từ trắng viết bút dạ di động 2 mặt

Bảng từ trắng 2 mặt lật xoay 360 độ là một sản phẩm 2 trong một có cả hai mặt trắng có thể là mặt xanh mặt trắng có thể thay thế vào một mặt bảng ghim nỷ rất thuận tiện cho công việc

-là sự kết hợp giữa bảng từ xanh,bảng từ trắng,bảng ghim tài liệu

Hiển thị một kết quả duy nhất